Witam!

To jest o moich osobistych rozważaniach, obserwacjach, doświadczeniach, myślach: o sprawach bieżących i bardziej uniwersalnych, ponadczasowych. Z niewielką ilością zdjęć i obrazów, raczej słowa. To co tu napiszę będzie pewnie jakąś wypadkową doznań mego dotychczasowego życia.

sobota, 21 lipca 2012

Praca

   Wiele jest przysłów i powiedzeń na jej temat. Ale dopiero jej utrata doprowadza człowieka do głębszych refleksji na temat konsumowanych podczas jej trwania (czasem niezbyt rozważnie) owoców. Okropnością współczesności jest jej reglamentacja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz